Stichting
Oud Meppel

Zoekdatabase

< Probleem Melden

Welkom bij het kenniscentrum op de website van Oud Meppel

Oud Meppel ontwikkelt zich als een kenniscentrum voor de historie van Meppel. Daarom proberen we waar mogelijk de beschikbare gegevens digitaal doorzoekbaar te maken. Vanaf deze pagina kunt u doorklikken naar de beschikbare digitale archieven.

Fotoarchief
In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.

Digitaal archief kwartaalblad Oud Meppel
In dit digitale archief zijn meer dan 9000 bladzijden uit 33 jaargangen van het blad Oud Meppel opgenomen. Aan dit in 2012 gerealiseerde project hebben vrijwilligers van Oud Meppel ca. 1500 uur gewerkt, vooral ook omdat de eerste 64 edities handmatig gescand moesten worden en vervolgens door OCR (met handmatige correctie) gedigitaliseerd moesten worden. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de gevonden pagina's bekijken. U kunt ook bladeren door een gekozen editie. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van de Inhoudsopgaven  of van de Auteursindex

Catalogus
De werkgroep Bibliotheek en Archief onderhoudt de bibliotheek en papieren archieven van de Stichting Oud Meppel. Via de Catalogus kan onderzocht worden welke publicaties gedurende de openingsuren in het Historisch Centrum te raadplegen zijn.  Uitlenen van boeken en brochures is helaas niet mogelijk. Vanuit de Catalogus is directe controle of een publicatie in de Openbare Bibliotheek Meppel te lenen of te reserveren is, wél mogelijk.

Digitaal archief Meppeler graven
De Meppeler fotograaf Ebel Zandstra heeft in de afgelopen jaren alle grafstenen van de Algemene Begraafplaats gefotografeerd en de gegevens in een database geplaatst. Dit digitale archief kan in het Historisch Centrum Meppel geraadpleegd worden. Naar verwachting is het tegen eind november 2016 ook via de website beschikbaar.

LVBHB digitale scheepsliggers
Bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) hebben de heer George Snijder en vele anderen de liggers van de Scheepsmetingsdienst tot ca. 1950 gedigitaliseerd en via een database toegankelijk gemaakt. Voor de historie van Meppel interessant omdat er onder meer gezocht kan worden naar schepen die in Meppel gebouwd zijn, door het Meppeler scheepsmeetkantoor gemeten zijn of die tijdens de meting een Meppeler eigenaar hadden.

Oude zoekdatabase voor familienamen in het blad Oud Meppel (per 26-11-2015 vervallen)

Deze zoekdatabase is door wijlen de heer Olf Kinkhorst voor Oud Meppel opgezet om in het kwartaalblad te kunnen zoeken naar familienamen.
In de loop der jaren zijn 31.802 namen uit de edities tot en met jaargang 26 handmatig in een database gezet. Aangezien deze handmatige database niet meer te onderhouden bleek, hebben wij besloten een nieuw universeel zoeksysteem voor het blad Oud Meppel te maken. Deze 'oude' zoekdatabase was nog een tijdje beschikbaar voor hen die gewend waren deze te gebruiken.