Stichting
Oud Meppel

Stichting Oud Meppel

Doelstelling Geschiedenis Bestuur Donateur worden


Bestuur Stichting Oud Meppel


Dagelijks Bestuur (DB):

H.H.M. Jansen Voorzitter
Werkgroep monumentendag
B.Huisman-Bouwer Secretaris
Th. de Vos Penningmeester
E. de Vries Vice-secretaris
W. de Vries Systeembeheerder


Overige leden Algemeen Bestuur (AB):

J. Klinkers Hoofdredacteur
Vice-voorzitter
J.W.M. Nefkens Beheerder dvd's en oude films
W.J. Ponne Presentator diavoorstellingen
J. Punt Coördinator vrijwilligers
Bezorging blad, productie van de kalender
Assistent diavoorstellingen
A. van der Werf Onderhoudscontroleur HCM
S. Willems of Brilman Archeologie