hit
counter
Foto-zoeker: Introductie

Stichting
Oud Meppel

Preciezer zoeken in het Fotoarchief op de website van Oud Meppel

Zoek met zoekterm:

exact
EN met:

exact
EN met:

exact
MAAR NIET met:

exact
in de jaren:
t/m
incl. onbekend
met fotocode:

exact


Preciezer zoeken in het Fotoarchief op de website van Oud Meppel

In de klassieke lay out van het zoekscherm van het fotoarchief kan er maar één zoekterm worden ingevoerd. Nu het aantal fotobestanden in het fotoarchief toeneemt, krijg je bij een zoekopdracht vaak erg veel resultaten. Er is dus behoefte om preciezer te kunnen zoeken.

Met de meer uitgebreide zoekfaciliteit van deze pagina kunt u maximaal 3 zoektermen opgeven die ALLE aanwezig moeten zijn in de bij de foto horende tekst en 1 zoekterm die NIET in die tekst mag voorkomen.

Door het hokje 'exact' aan te vinken geeft u aan dat het precies om deze tekst gaat (onder meer hoofdlettergevoelig).

Voorbeeld 1
U zoekt afbeeldingen van de schilder Worst. Zou u alleen zoeken op Worst, dan krijgt u ook alle plaatjes van Scheepswerf Worst te zien. Door nu in het eerste vakje Worst en in het tweede vakje schilder in te voeren, krijgt u alleen de afbeeldingen waarbij in de beschrijving zowel Worst als schilder voorkomt.

Voorbeeld 2
U zoekt afbeeldingen van Smink, maar niet de Meppeler schilder Smink. U voert in het eerste vakje Smink in, en in het vierde vakje (MAAR NIET met:) schilder.

Opmerking
Deze meer gedetailleerde zoekmethode werkt tegelijk op de velden Titel, Beschrijving en Trefwoorden. Wilt u een of meer velden kunnen uitsluiten, gebruik dan het klassieke zoekscherm van het fotoarchief.