create
counter
Catalogus: : pagina 6

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:
exact


Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (8 titels)
Lijst    (20 titels)  
Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 6  

<<    <       1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
FAMILIE Boom; archiefdoos.

Annotatie:
1. Grosshauser, H. Jesus und die christliche Kirche; manifest.1996.

2. Blauwe map met o.a.Inleiding gehouden op 26 maart 1941, brieven van Grosshauser; 2 nummers van Het gemeenebest.Jrg.3.3. 1941 en jrg.6.6; 1946. Vrij Nederland 2 maart 1946.

3. Map krantenartikelen.

4. Meppeler Courant van 3-12 1999.

5. Originelen van De huizen van de overkant.M1

6. Meppeler Courant van 2 november 2918
7. Boom-blad E.K.-editie 1960

8. Uitgeverij fondslijst najaar 1990.

9. J.H.Boomprijs voor J.H.Boom. MC.15-9-2006.

10. Persoonlijke stukken in hoes

11. Envelop van Drukkerij J.A. Boom & Zoon (Hoofdstraat - Meppel - Telefoon 36) met vermelding van de toenmalige uitgaven van de Uitgeverij

12. Boom en Blad, huisorg Fa. J.A.Boom nrs maart en okr 1953


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 150
Titel
Print deze titel
Familie de Boer; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blad in memoriam Dr. Martje de Boer (1908 - 1998)

2. Herinneringsalbum benoeming tot officier in de orde van
Oranje Nassau; aangevuld met familiefoto's en artikelen
waaronder De Alcidiaan Jrg. 10/11 nov. 1950 over
Lolke de Boer (1884-1950), vader van Martje.

3. Map met losse artikelen en foto's, telegram en paspoort.

4. Hoes ontvangen van de Historische Ver. De Wijk met documenten, akte en originele foto's.

5. Artikel door Dr. M de Boer over Duim- en vingerzuigen., voordracht 9-12-1977.

6. Fotoalbum van Lolke de Boer; familiefoto's, niet gescand o.a. familiefoto van atelier Sanders, Meppel, 1925, fietstocht Vollenhove 1927, ook klassefoto's..

7. Oude beetje kapotte fotoalbum

8. Map Krantenknipsels met echte (meest familie-) foto's 3en een paar brieven.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 83
Titel
Print deze titel
FAMILIE Westra/ Keus/ Pasman.

Annotatie:
1. Map met MC 1-1-1919 adv. vennootschap Frederik Pasman en Ewold Pasman; MC 1-2-1964 memorie F. Pasman; overlijdensadv Frederik Pasman; visitekaartje Boterhandelaar L Pasman; envelop L.Pasman;

2. Map met art NvN 28-2-1958 eervol ontslag notaris L. Westra;
art MC 30-6-1958 Notaris Westra met pensioen; adv overlijden A.L.Westra-Driessen ter Meulen; overl.bericht L. Westra 1-6-1974; art MC 14-5-1976 pand Zuideinde not. Westra verkocht; art MC 3012-1977 afscheid notaris-klerk J de Boer (werkzaam geweest bij not Westra); envelop mw Westra; brief gemeente Meppel toelating ULO tkg L. Westra
3. Familiebericht MC 6-8-1956 geboorte A.J. Keus; MC 30-12-1959 geboorte Louise Mathilda; visitekaartje H. Keus;
papier met stamboomgegevens.

4. Herbarium Jo Westra 1942

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 162
Titel
Print deze titel
FOTOARCHIEF gemeente Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Duplicaatformulieren van de beschreven foto's nummer 201 - 1000

1. Beschrijvingen per foto in het stadhuis gemaakt door een team van Oud Meppe,l te weten Roel ter Heide, Bertus Schut en
Heinke Nederlof in de periode 1993 - 1995

2. Een lijst op straatnaam

3. Blauwe map met informatie over het project..

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 54
Titel
Print deze titel
G. OTTEN Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
6/9-2012 ingebracht.
Kinderkleding `oudere generatie; witte jurkjes voor ongeveer 2 jaar, met kantjes en opnaaisels., een gebreid vestje en 2 mutsjes.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 65
Titel
Print deze titel
Gemeente Meppel.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Groene map met Informatiebladen.I
2. Map Begrotingen.1973, 1974, 1975, 1985.
3. Mapmet tabellen woningbezit/onderhoud.
4. Afschrift grafrecht 1916.en Convocatie Raadsvergadering 13 november 1827. en nog wat losse stukken.
5. Kwartetspel Juniorkamer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 28
Titel
Print deze titel
GEMEENTEHUIS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Omslag Meppel, algemeen; aangeboden door Gemeente Meppel, bureau Voorlichting en economische zaken tgv de officiƫle opening op 23 november 1973. (Maaskant)
.
2. Kijken hoe het was; fotoboek door G. van velzel. tgv de verhuizing. Oktober 1990. 52 blz. Naam verandert.

3. Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003; door T.J.Rinsema.56 boz.,afbn (SHiP)

4. Infomagazine 5 november 2005. Open huis nieuwe stadhuis.16 vel A4. en Infomatieblad Het nieuwe stadhuis juli 2003.

5. Tekening van het oude stadhuis Hoofdstraat 22

6. Hoes artikelen over restauratie en neiuwbou 1979, 1982.


7. Bijdrage VAC 3 februari 2003.

8. 150 jaar gemeentehuis Uit: Informatiegids 2004.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 159
Titel
Print deze titel
GENEALOGIEEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. In hoes Familie Zegering.

2. CD 50 jaar Gens nostra

3. Hoes Familie Jans.

4. Duibbelgevouwen A3 geringde band Familie Otten.

5 Snelhechter Familie Schutterop.

6. A4 geniet Familie Ogterop.

7. losse A4-tjes Familie Nijenhuis

8. Familie Stern losse A4-tjes.

9. Familie Van der Veen / van de Rhoer.

10. Map Familie Bakker / Kluin

11. Map met diverse namen, enkele gegevens.

12. Verslag en foto Genealogische dag van DHV 13 maart 1993 in Ogterop. In hoes.

13. Enveloppe Familie Fransen.

14. Familie Tonckens.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 8
Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; archiefdoos.

Annotatie:
1. 6 registers voor de Rijks- en gemeentevergoeding. 1.1. 1925-'28.1.2 1929-'31. 1.3. 1932-'37. 1.4. 1938-'42. 1.5. 1943- '47. 1.6. 1943-'47

2. 23 schoolschriften met salarissen 1941 - 1959 .

3. Enveloppe met originele gescande foto, 1 sep.1926.
en Acte van benoeming H.de Boer 1923.

4. Blauwe map met gouden ongevallenpolis De Nederlanden. 1958.

5. Blauwe map met verslagen pogingen overeenkomst Chr. Mavo Steenwijk. 1970.

6. Blauwe map met kasoverzichten

7. Blauwe map met Correspondentenblad 18 aug. 1953.

8. Smalle enveloppen acten verkoop bouwterrein 1954.- Verkoop woonhuis Allee 2 1954.- Acte schuldbekentenis 1955.- Acte van aandeel 11 april 1957.- Acte bouwterrein Haveltermade 1958.

9. Blauwe map met losse stukken, waaronder Feestavond jubileum Ger.Mulo.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 1
Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; ordner.

Annotatie:
-. afschriften van aanvragen rijks- en gemeentevergoedingen,
correspondentie salarissen.

-, akten van benoemingen, getuigschriften

-. salaris en toeslagenberekeningen 1960-1961 per aaangestelde.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 2
Titel
Print deze titel
GERMAAN; N.V. Rijwielindustrie F.& J. van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met knipsels en foto's. Fabriek opgeheven in 1964.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 91
Titel
Print deze titel
Geschiedenis opbouw bibliotheek HCM; archiefdoos.

Annotatie:
1. en 2. Snelhechters met oude catalogi op schrijver en nummer. Met aanduidingen JdW en BS.

3. Indeling gemaakt door Jaap Veen.

4. Eerste titelbeschrijvingen die ingevoerd werden door Jaap Veen 2004

5. Idem. 2005

6. Idem 2002006

7. 2007.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 33<<    <       1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 6