create
counter
Catalogus: : pagina 5

Stichting
Oud Meppel

Beheer Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:
exact


Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (8 titels)
Lijst    (20 titels)  
Er zijn 231 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 5   <<    <       Gebruik de pijltjes om te bladeren       >    >>


Titel
Print deze titel

BOAZ woningstichting; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met huurreglement en - contract 1933. \,br> 2. Enveloppe met documenten over het project groot- onderhoud/ woningverbetering, agenda's en verslage. Tekeningen, bewonersinformatieboekje, inventarisatie 26 woningen en verslag 3e vergadering van de bewonerscommissie 12-9-1990.
3. Grijze map met 3 brochures van het Minsterie van VROM.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 55
Titel
Print deze titel

Brocades; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met artikel uit Eigen Haard 11-1-1902 "De fabriek van gecomprimeerde geneesmiddelen..." door E. Rombouts .
2. Hoes met advertenties uit 1927
3. Hoes met "De fabrieksbode 16 april 1971".
4. Hoes met artikel "Karsje Brocades " overleden 11-2-1899,door Jan Timme (een keer handgeschreven, een keer gedrukt) Met originele foto van haar laatste huis bij de Beerebrug
5. Blauwe map geschiedenis.
6. Blauwe map krantenknipsels.
7. Brochure "Opdat wij niet vergeten" door A. Spruit- Stheeman. 1998.
8. Plattegrond gebouwen Stationsstraat
9. Hoes met Reclamefolder Jecovitol en suikerzakje.
10. Hoes met Royal Chemical an Pharmaceitic works.1905.. 11. Extract bezoek koningin Juliana 1 en 2 juni 1950. 2 x. 12. Jaarboekje drogistenbond. 1926.
13. Penning J. Lavet 7 mei1917-1942. Brocapharm, in doosje.
Zit in 14. Trommel Sport en reis verbandtrommel.
15. Boek Inkoop 1915.
16. Herdenkingsboek (ook M 130) Brocades 1800-1950.
17. Blauwe map Genealogie Willem Brocades 12-11 2000.
18. Hoes met foto's, ook originelen.
19. Blauwe map met informatie medewerkenrs en personeel. met schenkingen in oranje enveloppen.
20. Blauw map met 3 bladen Brocades december 1965 en 1966 en Over en weer.ec.1967.
21. Hoes met folder Yamanouchi, en krantenknipsel. 1995.
22. a en b. 2 snelhechters met informatie over de reunie van de POV 19 mei 1990.
23. Groene fles Eua de Cologne D.V.G., 1812. Plaats bovenop de stelling

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 37
Titel
Print deze titel

BURGERMACHT DRENTHE; 1797-'98; archiefdoos

Annotatie:
Kopieën uit de oude statenarchieven van Drenthe in omslagen. - Burgermacht van 1- 575 (onvolledig) - Lijst van burgers, telling van de bevolking - Contribuanten volgens huisnummers. 22-922. - Vrijstellingen van de 'personele dienst onder den wapenen' - Lijst van beroepen - Certificaties.,

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 17
Titel
Print deze titel

CLM; ordner

Annotatie:
Met: 1909-1959, het vijftig-jarig bestaan van de Cooperatieve Lanmdbouwbank en Aan- en verkoopverening (W.A.); jubileumuitgave.
Landbouwbanknieuws 27 maart 1959, nr.140.
De landbouw in en om Meppel; t.g.v. de Memato , 17-22 mei 1954..
Papieren in oranje envelop, schenking mw. Hiddingh 2012; geschiedenis in stencil.; gescande foto.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 64

Zie ook:
Zie F 18, 1-4

Titel
Print deze titel

COLLECTIE Boere; 50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van een fotogravenechtpaar Boere uit de Wijk, beslaande de jaren 1965-1980.. Bijbehorende negatieven in 9 ordners in de kluis boven.

Annotatie:
50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van het fotograven echtpaar Boere uit de Wijk., beslaande de periode van Deel l. 1965-sep.1970 Uit IJhorst, De Wijk, Nijeveen, Staphorst en Ruinerwold.
Dl.2. 1 okt.1970-juli 1971
Dl.3. aug.1971-mei 1973
Dl.4. 7 mei- 15 juni 1973
Dl.5. 15 juni-20 aug.1973
Dl.6. 20 aug.-10 okt.1973
Dl.7. 8 okt- 3 dec.1974
Dl.8. 3 dec.-21 jan.1974
Dl.9. 21 jan.-25 febr. 1974
Dl.10. 25 febr.-29 mrt 1974
Dl.11. 30 mrt-20 mei 1974
Dl.12. 20 mei- 13 juni 1974
Dl.13. 13 juni-5 aug.1974
Dl.14. 6 aug.-4 sep.1974
Dl.15. 4 sep-14 okt.1974
Dl.16. 14 okt.-19 nov.1974
Dl.17. 20 nov.-23 dec.1974
Dl.18. 23 dec.1974- 24 jan.1975
Dl.19. 27 jan.-24 febr.1975
Dl.20. 24 febr.-24 mrt 1975
Dl.21. 24 mrt-21 april 1975
Dl.22. 21 april-23 mei 1975
Dl.23. 26 mei-7 juli 1975
Dl.24. 9 juli-30 juli 1975
Dl.25. 30 juli-25 aug. 1975
Dl.26. 25 aug.-8 sep.1975
Dl.27. 8 sep.-3 okt.1975
Dl.28. 3 okt.-3 nov.1975
Dl.29. 3 nov.-1 dec. 1975
Dl.30. 1 dec. 1975- 26 jan.1976
Dl.31. 28 jan.-13 mrt 1976
Dl.32. 15 mrt- 7 mei 1976
Dl.33. 7 mei- 2 juli 1976
Dl. 34. 9 juli-28 aug.1976
Dl.35. 30 aug.-25 okt.1976
Dl.36. 25 okt.-29 nov.1976
Dl.37. 29 nov.1976- 17 jan.1977
Dl.38. 21 jan.-22 mrt 1977
Dl.39. 28 mrt-25 april 1977
Dl.40. 25 april-1 aug.1977
Dl.41. 8 aug.-28 sep.1977
Dl.42. 28 sep.-5 dec.1977
Dl.43. 12 dec.1977-10 aoril 1978
Dl.44. 10 april-14 aug.1978
Dl.45. 16 aug.-6 okt 1978
Dl.46. 8 okt.1978-5 mrt 1979
Dl.47. 5 mrt -1 juni 1979
Dl.48. 7 juni-29 okt.1979
Dl.49. 29 okt.1979-1 febr.1980
Dl.50. 4 febr.1980-nov.1980 (laatste deel)

Ringbanden met negatieven:
Map Type Blad vanaf Blad t/m Periode
1 KB 73 200 1971 t/m 1973
2 KB 201 347 mei 1974 t/m juli1975
3 KB 350 500 juli 1975 t/m dec 1976
4 KB 501 650 dec 1976 t/m mrt 1979
5 KB 651 711 april 1979 t/m februari 1980
6 6x6 1 125 1967 t/m 1970
7 6x6 126 250 1970 t/m 1973
8 6x6 251 375 1973 t/m 1975
9 6x6 378 504 1975 (kleur)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 85
Titel
Print deze titel

COLLECTIE Jan Nefkens; geschonken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe archief van Oud Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Almanak voor 't jaar 1810 met notities door J. de Gelder. Met krassen van kinderen (Wolter Kruif)
2. Notitieboekje uit 1866
3. Aantekenboekje boterpacht aan de kerk van Ruinerwold. 1778-1873.
4. Drukwerk van Drenthe's eerste drukker, Jan Lensink te |Meppel. Publicatie 1718.
5. Akte van verhuur van een ongedekte nieuwe praam. Notaris Kniphorst 20 sep.1826. Van Karst Koops Worst aan schipper Lubbert Visschert.
6. Akte van verkoop scheepswerf De nieuwe helling van Jan ter Wal aan Karst Koops Worst. Notaris Kniphorst 1 maart 1825.
7. "Stadsnieuws"voorloper van de Meppeler Courant. Nr.92, nr 139, 22 aug. 1845, nr 161 en 167.
8 tot en met 14. Collectie Vink. Jan Poortman heeft deze waarschijnlijk gekregen van zijn collega Margaretha Vink.
8. Stamboom c. 1739- 1786.
9 en 10. velletjes genealogische aantekeningen.
11. Dagboek van Wolter Vink tijdens de Belgische opstand 1830-'31.
12. Dagboek Willem Vink Jeugdherinneringen 1937
13. Brief op versierd papier van Willem Vink aan zijn ouders. Jan.1867.
14. Certificaat 1832 voor Krijgsverrigtingen van 1830-'31. Niet op de lijst.
15. Lijst van geschonken stukken. Niet aanwezig Geprikte prent

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 129
Titel
Print deze titel

Collectie NCZ van oud-directeur J.J.van de Pol en zijn zoon B.W.van de Pol.

Annotatie:
Ingebracht in 6 verhuisdozen door slager Westerbeek, zwager van B.W. van de Pol
1. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Kaasverkoop vereeniging G.A. (N.C.K.) te Amsterdam 1941- 1951.
2. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale G.A. (N.C.Z.) Amsterdam, 1953- 1967, 1969 en1970.
3. Jaarverslagen Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale, g.a. 1971- 1985
4. Archiefdoos met Informatie over Hartsuiker
5. 1 en 2 ordners over Hartsuiker
6. "Losse" flodders uit Broekhuizen
7. Geringde band De Broekhuizen door H. Koops van 't Jagt. Amsterdam, 1994. 82 pagina's A-4
8. Archiefdoos De Schans, keuterij uit c. 1785, Broekhuizen
9. Archiefdoos erf De Wetering en familie; bevat ook map met originele stukken uit 1907 (lakstempel) en 1934 met handgeschreven brieven van G.Otten, Maatkade 3 en bouwtekening.
10. Archiefdoos Oosterboer (zie ook A 4) / De kleine Roobaardije
11, 1-2. Extracten uit het schultenprotocol van Ruinerwold door.R.Span- Vedder 2 x, niet gelijk. Geringde band, 1996 en 1997.
12. Beeindiging dienstverband Coberco. 1993, snelhechter.
13. Archiefdoos De Gagel / De Stad / Jeulinge / de Hof, artikel in kopie van J.R.Westerhuis en geschil 1767 erfscheiding (Broekhuizen)
14. Archiefdoos Broekhuizen algemeen. / Akten Willem Jans en Jan Jacobs Smit 1811- 1887 / kadasterkaarten / schattingen / kaart 2e blad gemeente Ruinerwold sectie D, z.j. met o.a Hogt, Kasteel en de Stad
15. Archiefdoos De Kuipersplaats, ook gespeld Cuyper
16. Archiefdoos Ruinerwold, o.a.grondschattingen / Boerpad 7 / dopen / begraven / begraafplaats / trouwboek
17. Archiefdoos Haakswold., o.a Egbertjen Jans / Wouter Wolters / bewoningsgeschiedenis, uitg. St. Historie Ruinerwold 2004/ / kadasterkaarten / Lijsten.
18.Archiefdoos De Schiphorst / Dickninge / Schiphorst west alle vermelde erven gelegen in het carspel de Wijk op groot vel
19. In kopie H. Koops van 't Jagt..Koekange 1612-1832. 45 pag.A4. 1999.
20. Register van voogdijzaken 1715-1810 Ruinerwold, door R.Span- Vedder.. Kopie.
21. Stukken Roelof van Echten als particulier vervener en de Wetering / Hoogeveense vaart
22. Archiefdoos met mappen "Diversen"
23. Kopie familieboek door J. Bosman Steenbergen over de families Arends / Vogelzang / Schoemaker en Trompetter e. a. .
24. Map Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Eendracht, Ruinerwold.
25. Archiefdoos Machiel Kellij sr. en jr. / VOC opvarenden / Japin, Broekhuizen / Maria Sophia Schoppe(n) / het Buitenboek.
25, 2de exemplaar doos met papieren over de familie Japin,
26. Archiefdoos Roelof Geers / Geerts / Wijchers Wiggers (Hagen)
27. Archiefdoos Slichtinge / Middelveld / Coerts / Derks. Broekhuizen
28. Archiefdoos 't Casteel
29. Archiefdoos Broekhuizen / Kuipersdijkje / kopieën artikel Koops van 't Jagt
30. Blauwe map Weerwille, met kaarten
31. Archiefdoos IJhorst trouwboek doopboek Lunsinghstoel lidmaten kerk / Bunskoek / Engelenberg
32. Archiefdoos Kolderveen / Groeneveld
33. Archiefdoos Groenewold en Vedder, zie ook D 411
34. Gele map Stadman
35. Roze map Koekange/ Avereest trouwen en dopen
36. Archiefdoos Pannevet / De Knijpe / Piedmonte / Buurt- en wijkregister Ruinerwold, De Wijk
37. Archiefdoos Huygenserve / Feuchien Geichies / geschil tienden 1792 / Ruinen / over Albert de Leeuw / tienden van Sandrina
38. Archiefdoos Haardstedengelden De Wijk, grondschatting / opvaartgelden / archieven Zwolle 2 x en archieven Assem 2 x / (geschil) Emmerick Everts 1697 / drie mappen Meppel, Harmen Wijchers en haardstedenreg.
39. Nota. Peilsverandering Hoogeveensche vaart westelijk van de Ossesluis.door B.Volbeda. Assen, 1978. 14 blz., met uitsl.krtn. 40. Map De Ossehaar kopie digitaal geschiedenis boek van Hoogeveen. 45 pag.
41. Archiefdoos met folders van de NCZ, ook in Duits Frans Engels en Spaans / de Alkmaarse kaashandel ( met 3 blz. geschiedenis NCZ in grote lijnen) / gedenkschrift NCZ 25 jaar 1947 / bundel Een greep uit de geschiedenis van NCZ Alkmaar vanaf 27 april 1969- 28 december 1985 / Coberco NCZ kaas met info per blad per kaassoort. / 350 jaar wikken en wegen in Alkmaar; door H.Koolwijk. De Alk, na 1972. / Zuivelzicht. Boer en zuivelcooperatie 3 april 1984, jubileumuitgave. / NCZ bij de tijd, 8 nrs. c.1979-1983 / Holland; Nederlandse zuivelcontrole onder rijkstoezicht 24 blz. / Roosenschoon, C.F. Wederwaardigheden van een halve eeuw zuivelhandel. 1922-1972. 39 blz. / Over zuivel door Edm. Nicolas.; uitg. van het centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO .80 blz.1970 / The dynamics of the Netherlands dairyland door M. de Kok (22nd int. dairycongress,1986..112 blz. / In en om de NCZ Jrg. 7.2 mei 1963 jubileum van der Post en afscheidsdiner 1966 en Jrg.4.21 okt.1971 / poster A3 Nederland met NCZ vestigingen. Map met gescande originele foto's.
42. Archiefdoos documenten / brieven / krantenknipsels eerste steenlegging 1949, opening 1950 / uitbreiding 1964 en 1975 plus bezoek Prinses Margriet 1976.
43. Archiefdoos met In en om de NCZ, Jrg. 1 1-11. Jrg. 2 1-9 (1958) Jrg.3 1-8(1959), Jrg.4. 1-7, .Jrg.5. 1-5. Jrg.6. 1 Jrg. 7.1-3 en 8.1.
NCZ bij de tijd. Jrg. 11. 4 5 8 9 . Jrg. 12.1 4-5. Jrg.13 (1980) tot en met Jr. 19 compleet.Bovenop: posters over de verspreiding van de NCZ over Nederland en ongescande foto's van De gouden wolf (1970) en diner Japan 1987 plus knipseltje uit de Volkskrant, cartoon uit 1964.
Ingebonden jaargangen In en om de NCZ en NCZ bij de tijd. 1968 t/m 1979
44. H. Koops van 't Jagt. Haakswold; concept.2000. Onderzochte periode 1630-1830.
45. Diverse kaarten van het gebied tussen Meppel en de Wijk
46. Complete artikelen uit andere bladen, al dan niet aanwezig in de bibliotheek, b.v uit de NDVA.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 90
Titel
Print deze titel

CORNELIS Kraal; map met informatie over de L.O. (in Groningen) , verzetsstrijder gefusilleerd te Vught op 22-8-1944;

Annotatie:
In 1921 in Meppel geboren, schuilnaam Karel van Kampen; met foto.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 104<<    <       1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29       >    >>

Gebuik de pijltjes om te bladeren of klik op het paginanummer van uw keuze

Er zijn 231 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 5