create
counter
Catalogus: : pagina 4

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:
exact


Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (8 titels)
Lijst    (20 titels)  
Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 4  

<<    <       1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
COLLECTIE Jan Nefkens; geschonken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe archief van Oud Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Almanak voor 't jaar 1810 met notities door J. de Gelder. Met krassen van kinderen (Wolter Kruif)

2. Notitieboekje uit 1866

3. Aantekenboekje boterpacht aan de kerk van Ruinerwold. 1778-1873.

4. Drukwerk van Drenthe's eerste drukker, Jan Lensink te |Meppel. Publicatie 1718.

5. Akte van verhuur van een ongedekte nieuwe praam. Notaris Kniphorst 20 sep.1826. Van Karst Koops Worst aan schipper Lubbert Visschert.

6. Akte van verkoop scheepswerf De nieuwe helling van Jan ter Wal aan Karst Koops Worst. Notaris Kniphorst 1 maart 1825.

7. 'Stadsnieuws'voorloper van de Meppeler Courant. Nr.92, nr 139, 22 aug. 1845, nr 161 en 167.

8 tot en met 14. Collectie Vink. Jan Poortman heeft deze waarschijnlijk gekregen van zijn collega Margaretha Vink.

8. Stamboom c. 1739- 1786.

9 en 10. velletjes genealogische aantekeningen.

11. Dagboek van Wolter Vink tijdens de Belgische opstand 1830-'31.

12. Dagboek Willem Vink Jeugdherinneringen 1937

13. Brief op versierd papier van Willem Vink aan zijn ouders. Jan.1867.

14. Certificaat 1832 voor Krijgsverrigtingen van 1830-'31. Niet op de lijst.

15. Lijst van geschonken stukken. Niet aanwezig Geprikte prent

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 129
Titel
Print deze titel
Collectie NCZ van oud-directeur J.J.van de Pol en zijn zoon B.W.van de Pol.

Annotatie:
Ingebracht in 6 verhuisdozen door slager Westerbeek, zwager van B.W. van de Pol

1. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Kaasverkoop vereeniging G.A. (N.C.K.) te Amsterdam 1941- 1951.

2. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale G.A. (N.C.Z.) Amsterdam, 1953- 1967, 1969 en1970.

3. Jaarverslagen Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale, g.a. 1971- 1985

4. Archiefdoos met Informatie over Hartsuiker

5. 1 en 2 ordners over Hartsuiker

6. 'Losse' flodders uit Broekhuizen

7. Geringde band De Broekhuizen door H. Koops van 't Jagt. Amsterdam, 1994. 82 pagina's A-4

8. Archiefdoos De Schans, keuterij uit c. 1785, Broekhuizen

9. Archiefdoos erf De Wetering en familie; bevat ook map met originele stukken uit 1907 (lakstempel) en 1934 met handgeschreven brieven van G.Otten, Maatkade 3 en bouwtekening.

10. Archiefdoos Oosterboer (zie ook A 4) / De kleine Roobaardije

11, 1-2. Extracten uit het schultenprotocol van Ruinerwold door.R.Span- Vedder 2 x, niet gelijk. Geringde band, 1996 en 1997.

12. Beeindiging dienstverband Coberco. 1993, snelhechter.

13. Archiefdoos De Gagel / De Stad / Jeulinge / de Hof, artikel in kopie van J.R.Westerhuis en geschil 1767 erfscheiding (Broekhuizen)

14. Archiefdoos Broekhuizen algemeen. / Akten Willem Jans en Jan Jacobs Smit 1811- 1887 / kadasterkaarten / schattingen / kaart 2e blad gemeente Ruinerwold sectie D, z.j. met o.a Hogt, Kasteel en de Stad

15. Archiefdoos De Kuipersplaats, ook gespeld Cuyper

16. Archiefdoos Ruinerwold, o.a.grondschattingen / Boerpad 7 / dopen / begraven / begraafplaats / trouwboek

17. Archiefdoos Haakswold., o.a Egbertjen Jans / Wouter Wolters / bewoningsgeschiedenis, uitg. St. Historie Ruinerwold 2004/ / kadasterkaarten / Lijsten. Concept door H. Koops van 't Jagt.Haakswold32 blz.

18.Archiefdoos De Schiphorst / Dickninge / Schiphorst west alle vermelde erven gelegen in het carspel de Wijk op groot vel

19. In kopie H. Koops van 't Jagt..Koekange 1612-1832. 45 pag.A4. 1999.

20. Register van voogdijzaken 1715-1810 Ruinerwold, door R.Span- Vedder.. Kopie.

21. Stukken Roelof van Echten als particulier vervener en de Wetering / Hoogeveense vaart

22. Archiefdoos met mappen 'Diversen'

23. Kopie familieboek door J. Bosman Steenbergen over de families Arends / Vogelzang / Schoemaker en Trompetter e. a. .

24. Map Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Eendracht, Ruinerwold.

25. Archiefdoos Machiel Kellij sr. en jr. / VOC opvarenden / Japin, Broekhuizen / Maria Sophia Schoppe(n) / het Buitenboek.

25, 2de exemplaar doos met papieren over de familie Japin,

26. Archiefdoos Roelof Geers / Geerts / Wijchers Wiggers (Hagen)

27. Archiefdoos Slichtinge / Middelveld / Coerts / Derks. Broekhuizen

28. Archiefdoos 't Casteel

29. Archiefdoos Broekhuizen / Kuipersdijkje / kopie├źn artikel Koops van 't Jagt

30. Blauwe map Weerwille, met kaarten

31. Archiefdoos IJhorst trouwboek doopboek Lunsinghstoel lidmaten kerk / Bunskoek / Engelenberg

32. Archiefdoos Kolderveen / Groeneveld

33. Archiefdoos Groenewold en Vedder, zie ook D 411

34. Gele map Stadman

35. Roze map Koekange/ Avereest trouwen en dopen

36. Archiefdoos Pannevet / De Knijpe / Piedmonte / Buurt- en wijkregister Ruinerwold, De Wijk

37. Archiefdoos Huygenserve / Feuchien Geichies / geschil tienden 1792 / Ruinen / over Albert de Leeuw / tienden van Sandrina

38. Archiefdoos Haardstedengelden De Wijk, grondschatting / opvaartgelden / archieven Zwolle 2 x en archieven Assem 2 x / (geschil) Emmerick Everts 1697 / drie mappen Meppel, Harmen Wijchers en haardstedenreg.


39. Nota. Peilsverandering Hoogeveensche vaart westelijk van de Ossesluis.door B.Volbeda. Assen, 1978. 14 blz.,
met uitsl.krtn.
40. Map De Ossehaar kopie digitaal geschiedenis boek van Hoogeveen. 45 pag.

41. Archiefdoos met folders van de NCZ, ook in Duits Frans Engels en Spaans / de Alkmaarse kaashandel ( met 3 blz. geschiedenis NCZ in grote lijnen) / gedenkschrift NCZ 25 jaar 1947 / bundel Een greep uit de geschiedenis van NCZ Alkmaar vanaf 27 april 1969- 28 december 1985 / Coberco NCZ kaas met info per blad per kaassoort. / 350 jaar wikken en wegen in Alkmaar; door H.Koolwijk. De Alk, na 1972. / Zuivelzicht. Boer en zuivelcooperatie 3 april 1984, jubileumuitgave. / NCZ bij de tijd, 8 nrs. c.1979-1983 / Holland; Nederlandse zuivelcontrole onder rijkstoezicht 24 blz. / Roosenschoon, C.F. Wederwaardigheden van een halve eeuw zuivelhandel. 1922-1972. 39 blz. / Over zuivel door Edm. Nicolas.; uitg. van het centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO .80 blz.1970 / The dynamics of the Netherlands dairyland door M. de Kok (22nd int. dairycongress,1986..112 blz. / In en om de NCZ Jrg. 7.2 mei 1963 jubileum van der Post en afscheidsdiner 1966 en Jrg.4.21 okt.1971 / poster A3 Nederland met NCZ vestigingen. Map met gescande originele foto's.

42. Archiefdoos documenten / brieven / krantenknipsels eerste steenlegging 1949, opening 1950 / uitbreiding 1964 en 1975 plus bezoek Prinses Margriet 1976.

43. Archiefdoos met In en om de NCZ, Jrg. 1 1-11. Jrg. 2 1-9 (1958) Jrg.3 1-8(1959), Jrg.4. 1-7, .Jrg.5. 1-5. Jrg.6. 1 Jrg. 7.1-3 en 8.1.

NCZ bij de tijd. Jrg. 11. 4 5 8 9 . Jrg. 12.1 4-5. Jrg.13 (1980) tot en met Jr. 19 compleet.Bovenop: posters over de verspreiding van de NCZ over Nederland en ongescande foto's van De gouden wolf (1970) en diner Japan 1987 plus knipseltje uit de Volkskrant, cartoon uit 1964.

Ingebonden jaargangen In en om de NCZ en NCZ bij de tijd. 1968 t/m 1979

44. Archiefdoos De Wijk.

46. Diverse kaarten van het gebied tussen Meppel en de Wijk

47. Complete artikelen uit andere bladen, al dan niet aanwezig in de bibliotheek, b.v uit de NDVA.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 90
Titel
Print deze titel
CORNELIS Kraal; map met informatie over de L.O. (in Groningen) , verzetsstrijder gefusilleerd te Vught op 22-8-1944;

Annotatie:
In 1921 in Meppel geboren, schuilnaam Karel van Kampen; met foto.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 104
Titel
Print deze titel
DE SECRETARIE, Meppeler Kunstencentrum; ordner.

Annotatie:
Informatie vanaf de opening op 1 juni 1993.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 2
Titel
Print deze titel
De Secretarie; Meppeler kunstencentrum; ordner met alle tentoonstellingen (behalve het Drents Poppenspelfestival).

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 4
Titel
Print deze titel
De Secretarie; ordner met informatie over het Drents poppenspel festival 1994; tentoonstellingen.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 3
Titel
Print deze titel
Diabetesvereniging ; afd. Meppel e.o.; DVN; .archief;

Annotatie:
5 ordners en een doos.

1. Notulen bestuursvergaderingen van 1998-2006.

2. Doos.met map Diabetersoverleg.- Beleidsdag 2008 en hoes Diverse papieren.

3, Ingekomen stukken 2004-2005.

4. Uitgaande stukken 2001

5. Uitgaande stukken 2002-2005

6. DVN gewest.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 137
Titel
Print deze titel
DIPLOMA van bekwaamheid voor de praktijk voor boekhouden voor Theodora Maria van Werven; 27 november 1909.

Annotatie:
In originele, ietwat geplette koker van verzenden met postzegel.Naar de Groenmarkt.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 153
Titel
Print deze titel
DISTRIBUTIESTAMKAARTEN

Annotatie:
1. R. Troost, echtgenote J.W. Mulder; W.R. Troost;

2. M. Brals,echtgenote A.Pouwels; A. Pouwels;J. Pouwels; J. Rozendal 1e en 2de.; mw H. van den Berg.

3. H. de Boer; mw J. Been

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 101
Titel
Print deze titel
Documentenkist; Duc George Victorie sigarenkist met papieren en foto's uit de erfenis van J.Poortman via J.W.M.Nefkens uit de Wijk.

Annotatie:
Van onderop.
1. Envelop van de Koninklijke Landmacht met fotoafdrukken Van Rudi voor Karel. H35, I 104, ! 127, T 13, V 418, V 409 en V414.

2. Opgevouwen kaart Kommandant der Oder Ubergange.(Stettin).

3. A4 copie 4-7-'43 G15-18., met o.a. waargenomen teekens bij het Reestplantsoen Meppel.

4. Blauwgroene hoes met berichten van Rudi aan Karel V 405 t/m 427. Soms heel klein. Ook van Marnix aan Karel PP, Reinaert en briefkaarten van na WO.II.

5. Hoes met Spionage berichten over Amersfoort, verschillende data. Van Marnix voor Karel PP

6. Hoes met berichten van Rudi voor Karel. Overige T 78- 81

7. Hoes 13 met berichten Van Rudi voor Karel T 31 t/m 72, compleet.

8. Hoes 12 met berichten Van Rudi voor Karel T 131 t/m 166, compleet

9. Hoes 11 met berichten Van Rudi voor Karel T 274 t/m 340, compleet. Ook 308.

10. Hoes 10 met berichten Van Rudi voor Karel T 224 t/m 244, compleet.

11.Hoes 9 met berichten Van Rudi voor Karel T167 t/m 188,
compleet.

12. Hoes 8 met berichten Van Rudi voor Karel T4 t/m 10, compleet.

13. Hoes 7 met berichten Van Rudi voor Karel T 1-3.

14. Hoes 6 met berichten Van Rudi voor Karel T 124-125, T127-130. 126 ontbreekt.

15. Hoes 5 met berichten Van Marnix voor Karel. PP. W301-W302, W305-W306, W310., c.maart 1945.

16. Hoes 4 met berichten Van Rudi voor Karel T 245 t/m 271.

17. Hoes 3 met berichten Van Marnix voor Karel PP 24-2-'45 en 4-3-'45.

18. Hoes 2 met berichten Van Rudi voor Karel T 91 t/m 123.

19. Hoes 1 met berichten Van Rudi voor Karel T 189 t/m 223 Ook kaarten.

20. Fotoafdrukken in ongeveer A5 formaat. AA13, AA 16-AA18, AA23, AA29-AA30, AA 33, AA 73 t/m AA237, AA271 t/m 295. Tussenliggende nrs. ontbreken.

21. Hoed met teksten van de GDN, overzicht zendingen brieven.
Permanent in bruikleen; alles gescand.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 164
Titel
Print deze titel
DONDERDAG MEPPELDAG; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map met programma's uit diverse jaren.
2. Map krantenknipsels.
3. Plakboek DMD 1961.
4. Snelhechter quizz Meppel 850 jaar; 1991
5. Map quizzvragen Meppel 850 jaar 1991.
6. Groene map met foto's en logo's.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 10 1
Titel
Print deze titel
DONDERDAG MEPPELDAG; archiefdoos.

Annotatie:
2 dossiermappen met kopieen van krantenartikelen verzameld door Th. Rinsema.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 10 2<<    <       1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 4