create
counter
Catalogus: : pagina 3

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:
exact


Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (8 titels)
Lijst    (20 titels)  
Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 3  

<<    <       1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
BEELDEN van vroeger; ordner met uitgeknipte artikelen uit de Meppeler Courant; geschreven door Wiecher Ponne..

Annotatie:
Later in boekvorm verschenen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 118
Titel
Print deze titel
BEIJER, Handelsvereen.v/h. G.ter Braake: archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwgrijze map met Verzameling etiketten, ook originele handgemaakte.van Jo Alting

2. Groene map met krantenknipsels, brieven, stukken, foto's. .Ook: Brochure N.V.Handelsver. v/h W. Beijer.

3. Uittreksel uit het Wetenschappelijk, Artistiek en Commercieel Archief van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam, 1939.

4. Prijslijst waarschijnlijk 60-er jaren.

5. (Beschadigd (Teuge)e) foto in hoes van het terrein.en andere originele foto's.

6. Map met correspondentie, kopie briefkaart, bezorgersvergunning consumptiemelk 1937,, brief warenwet 1939 e.d.

7. Programma 'Ronde van Meppel'7 juli 1949 (met reclame)

8. Kraan jenevervat (in hoes)
tbd

.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 3
Titel
Print deze titel
BEIJER, N.V. Handelsvereeniging v/h; archiefdoos.

Annotatie:
1. Kwitantieboekje N.V. Handelsvereeniging v/h W. Beijer Meppel.

2. De nieuwe drankwet; door B. de Breij. Arnhem, van der Wiel & co, 1932. 142 blz.

3. Notulenschrift 14 augustus 1923 e. v. van Maanen ter Braake (zuster)

4. Foto in lijst van de fabriek aan het Molenpad

5. 9 notarisstukken in hoes. Te weten:

Notaris van Delden.1.1919 verkoop van eenige onroerende goederen en machinerieën 2.1920. Verkoop Kratondwarsstraat, Molenpad 2 percelen en Kromme Elleboogstraat. 3. en 4. Acte van oprichting van de NV.Beyer, met Uittreksel, 23 april 1923.

Notaris ter Laag. 3 Uittreksels Verkoop 14 maart 1923 huizen en erven aan het Molenpad. 4. 1925. Drie huizen en erven aan het Molenpad.

Notaris Mr. J.A.Krans. vestiging lijfrente 1951.
6. Metalen reclamebord Beijer

7. Blad Tap en schap, informatieblad Heineken nederland, nr.2 1985 , waarin artikel Het rijke verleden van Beijer

8. Prijscourant 1 januari 1982

9. 4 afdrukken van het vrieshuis, in mapje foto Vonk.

10. Grote originele foto's in enveloppe (Aerocamera)

11. Ontwerp van Jo Alting voor uithangbord in hoes

12. Envelopje met 4 originele foto's van de limonade fabriek Beijer en een briefkaart

13..Etiketten, ontwerp van Jo Alting, in hoes

14. Hoes met pak speelkaarten Jonge Beijer

15. Enveloppe met koopcontract notaris van Delden 1925.

16. Hoes met bijvoegsels Staatscourant.

17. Info lichtreclame in hoes

18. Blauwgrijze map met stukken,uittreksel geboorteregister G. ter Braake, concept balans 1936, regeling lijfrente en twee stukken over vermogen en inkomen 1955 en 1956

19. Blauwgrijze map met Overigen

20. Blauwgrijze map, ontvangen van G. ter Braake met gescande foto's en stukken van de families ter Braake en van Werven..

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 2
Titel
Print deze titel
BEIJER, N.V.Handelsvereeniging v/h; archiefdoos.

Annotatie:
1 en 2. Kasboeken oblong , 1943
en 1945.

3. Blauwgrijze map waarin bundel in elastiek over de Jachtvelden van opa ter Braake (Frederik van Werven) vanaf ongeveer 1915.

.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 1
Titel
Print deze titel
BEJAARDENCENTRA; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map bewonerscommissie ABC

2. Map financiën ABC Mw. Folkertsma

3. Map salarislijsten, contracten bewoners en personeel, verdere info

4. Rode map met Jaarverslagen ABC, bedankkaart opening 1970..

5. Enveloppe met originele foto's van het terrein.en de gebouwen

6. Jaarverslag Wooncentrum Reestoord 1984.
7. Rode map met diverse artikelen, waaronder mbt Armenhuis
tbd.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 38
Titel
Print deze titel
Berggierslanden en Koedijkslanden.

Annotatie:
1. Kadasterkaart Hesselingen Sectie H. Gemeente Meppel. Geannoteerde kleurenfoto op dubbele pagina. Annotaties van aangaande artikel over Koedijkslanden van Roel Ter Heide. Oud Meppel jrg. 14 no.1 blz. 53. In hoes.

2.Brieven Gemeente aan de heer M.J. Top aangaande bouwvergunning Koedijkslanden, 4 getekende originelen, bezwaarschrift, niet getekend, 1969. In gele enveloppe.

3. Bouwtekening meppeler woningstichting aangaande uitbreiding Koedijkslanden, uitbreidingsplan 'Koedijkslanden' 1963 en 1964, kopie overzicht woning met huurprijs p.m. In rode map.

4. Krantenartikelen 1. 1967-1969 2. 1971-1976 3. 14982 4. 2007-2013. In hoezen.

5. Wijkkrant Koedijkslanden/Berggierslanden, uitgave Stichting Welzijn Meppel, Woonconcept, Gemeente Meppel, maart 2007, 8 blz. Nog zonder naam. Met kleur en foto's. In hoes.

6. Folder Úurwerk- Goud- en Zilverhandel G J Knol Zuiderlaan 2 (Koedijkslanden). Op wit glanspapier, kleine A4 gevouwen. Met overzicht uitbreiding. In hoes.

7. Kiezen voor de toekomst van een goede verbinding. Stadwachtnotitie maart 1997. 5 A4.

8. Waterrijk gebied, landelijk karakter. Meanderborg 27 blz.,afbn. met poster

9. Map met krantenartikelen

10. Verkavelingsschets gemeente Meppel 17-01-06
en andere kaartenv in map

11. De Bergkoerier 20 december 2011

12. ontwerpkaart Shell Nederland van een QSB a.d.Randweg mei 1969

13. Wijkplatform Koedijkslanden/Berggierslanden, Jubileumuitgave tbv 10 jarig bestaan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 144
Titel
Print deze titel
BLFM (Bond van loodgieters en fitters Meppel); archiefdoos.

Annotatie:
Archiefdoos met 2 notulenboeken 1955 ( 1 vergadering, verder leeg) en 1961.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 23
Titel
Print deze titel
BOAZ woningstichting; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met huurreglement en - contract 1933. ',br>
2. Enveloppe met documenten over het project groot- onderhoud/ woningverbetering, agenda's en verslage. Tekeningen, bewonersinformatieboekje, inventarisatie 26 woningen en verslag 3e vergadering van de bewonerscommissie 12-9-1990.

3. Grijze map met 3 brochures van het Minsterie van VROM.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 55
Titel
Print deze titel
Brocades; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met artikel uit Eigen Haard 11-1-1902 'De fabriek van gecomprimeerde geneesmiddelen...' door E. Rombouts .

2. Hoes met advertenties uit 1927

3. Hoes met 'De fabrieksbode 16 april 1971'.

4. Hoes met artikel 'Karsje Brocades ' overleden 11-2-1899,door Jan Timme (een keer handgeschreven, een keer gedrukt) Met originele foto van haar laatste huis bij de Beerebrug

5. Blauwe map geschiedenis.

6. Blauwe map krantenknipsels.

7. Brochure 'Opdat wij niet vergeten' door A. Spruit- Stheeman. 1998.

8. Plattegrond gebouwen Stationsstraat

9. Hoes met Reclamefolder Jecovitol en suikerzakje.

10. Hoes met Royal Chemical an Pharmaceitic works.1905..
11. Extract bezoek koningin Juliana 1 en 2 juni 1950. 2 x.

12. Jaarboekje drogistenbond. 1926.

13. Penning J. Lavet 7 mei1917-1942. Brocapharm, in doosje.

Zit in 14. Trommel Sport en reis verbandtrommel.

15. Boek Inkoop 1915.

16. Herdenkingsboek (ook M 130) Brocades 1800-1950.

17. Blauwe map Genealogie Willem Brocades 12-11 2000.

18. Hoes met foto's, ook originelen.

19. Blauwe map met informatie medewerkenrs en personeel. met schenkingen in oranje enveloppen.

20. Blauw map met 3 bladen Brocades december 1965 en 1966 en Over en weer.ec.1967.

21. Hoes met folder Yamanouchi, en krantenknipsel. 1995.

22. a en b. 2 snelhechters met informatie over de reunie van de POV 19 mei 1990.

23. Groene fles Eau de Cologne D.V.G., 1812. Plaats bovenop de stelling

24. Brocades & Stheeman, Meppel; N.V. Koninklijke pharmaceutische fabriek voorh.; Brochure, overdruk Neerlands welvaart, artikel door Tony de Ridder, januari 1938. .20 blz., afbn.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 37
Titel
Print deze titel
BURGERMACHT DRENTHE; 1797-'98; archiefdoos

Annotatie:
Kopieën uit de oude statenarchieven van Drenthe in omslagen.

- Burgermacht van 1- 575 (onvolledig)

- Lijst van burgers, telling van de bevolking

- Contribuanten volgens huisnummers. 22-922.

- Vrijstellingen van de 'personele dienst onder den wapenen'

- Lijst van beroepen

- Certificaties.,

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 17
Titel
Print deze titel
CLM; ordner

Annotatie:
Met: 1909-1959, het vijftig-jarig bestaan van de Cooperatieve Lanmdbouwbank en Aan- en verkoopverening (W.A.); jubileumuitgave.

Landbouwbanknieuws 27 maart 1959, nr.140.

De landbouw in en om Meppel; t.g.v. de Memato , 17-22 mei 1954..

Papieren in oranje envelop, schenking mw. Hiddingh 2012; geschiedenis in stencil.; gescande foto.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 64
Titel
Print deze titel
COLLECTIE Boere; 50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van een fotogravenechtpaar Boere uit de Wijk, beslaande de jaren 1965-1980..
Bijbehorende negatieven in 9 ordners in de kluis boven.

Annotatie:
50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van het fotograven echtpaar Boere uit de Wijk., beslaande de periode van
Deel l. 1965-sep.1970 Uit IJhorst, De Wijk, Nijeveen, Staphorst en Ruinerwold.

Dl.2. 1 okt.1970-juli 1971

Dl.3. aug.1971-mei 1973

Dl.4. 7 mei- 15 juni 1973

Dl.5. 15 juni-20 aug.1973

Dl.6. 20 aug.-10 okt.1973

Dl.7. 8 okt- 3 dec.1974

Dl.8. 3 dec.-21 jan.1974

Dl.9. 21 jan.-25 febr. 1974

Dl.10. 25 febr.-29 mrt 1974

Dl.11. 30 mrt-20 mei 1974

Dl.12. 20 mei- 13 juni 1974

Dl.13. 13 juni-5 aug.1974

Dl.14. 6 aug.-4 sep.1974

Dl.15. 4 sep-14 okt.1974

Dl.16. 14 okt.-19 nov.1974

Dl.17. 20 nov.-23 dec.1974

Dl.18. 23 dec.1974- 24 jan.1975

Dl.19. 27 jan.-24 febr.1975

Dl.20. 24 febr.-24 mrt 1975

Dl.21. 24 mrt-21 april 1975

Dl.22. 21 april-23 mei 1975

Dl.23. 26 mei-7 juli 1975

Dl.24. 9 juli-30 juli 1975

Dl.25. 30 juli-25 aug. 1975

Dl.26. 25 aug.-8 sep.1975

Dl.27. 8 sep.-3 okt.1975

Dl.28. 3 okt.-3 nov.1975

Dl.29. 3 nov.-1 dec. 1975

Dl.30. 1 dec. 1975- 26 jan.1976

Dl.31. 28 jan.-13 mrt 1976

Dl.32. 15 mrt- 7 mei 1976

Dl.33. 7 mei- 2 juli 1976

Dl. 34. 9 juli-28 aug.1976

Dl.35. 30 aug.-25 okt.1976

Dl.36. 25 okt.-29 nov.1976

Dl.37. 29 nov.1976- 17 jan.1977

Dl.38. 21 jan.-22 mrt 1977

Dl.39. 28 mrt-25 april 1977

Dl.40. 25 april-1 aug.1977

Dl.41. 8 aug.-28 sep.1977

Dl.42. 28 sep.-5 dec.1977

Dl.43. 12 dec.1977-10 aoril 1978

Dl.44. 10 april-14 aug.1978

Dl.45. 16 aug.-6 okt 1978

Dl.46. 8 okt.1978-5 mrt 1979

Dl.47. 5 mrt -1 juni 1979

Dl.48. 7 juni-29 okt.1979

Dl.49. 29 okt.1979-1 febr.1980

Dl.50. 4 febr.1980-nov.1980 (laatste deel)


Ringbanden met negatieven:

Map Type Blad vanaf Blad t/m Periode

1 KB 73 200 1971 t/m 1973

2 KB 201 347 mei 1974 t/m juli1975

3 KB 350 500 juli 1975 t/m dec 1976

4 KB 501 650 dec 1976 t/m mrt 1979

5 KB 651 711 april 1979 t/m februari 1980

6 6x6 1 125 1967 t/m 1970

7 6x6 126 250 1970 t/m 1973

8 6x6 251 375 1973 t/m 1975

9 6x6 378 504 1975 (kleur)

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 85<<    <       1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 3