create
counter
Catalogus: : pagina 2

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:
exact


Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (8 titels)
Lijst    (20 titels)  
Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 2  

<<             1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; Belevenissen van Roel ter Heide en zijn vrouw..In 1946 hebben zij elk opgeschreven wat zij hebben beleefd en veel documenten bewaard.

Annotatie:
1. Militaire dienst 1938-40, Met kaart

2. Koerierster Nel Stefes,

3. Wapen dropping,

4. Crash B17 boven Staphorst 6-3-1944; met foto's

5 Crash B17 boven Staphorst 6-12-1944 ; met foto 's

6. Aanvulling 2015 van fam.ter Heide aan Rint Massier.
7. 3 Poolse jongens werden gedwongen in Duitse dienst
te gaan; met foto's

8. Operatie Amherst ;franse para's(Loichot); met kaarten

9. Canadeze bevrijders in Meppel in 2010; met foto's

10. Verslag bevrijding Meppel; met foto 's

11. Verslag 2012 onderscheiding Nel Stefes

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 3
Titel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; ordner

Annotatie:
1. Eigendomsverhoudingen Joods bezit Touwstraat, Noteboomstraat en Jodensteeg met diverse bijlagen en een luchtfoto van 1924 waarop de Synagoge duidelijk is te zien.

2. Tekening van gebied ten zuiden van de Reest per 1-7-1961.

3. Gegevens restauratie sluisje Nijeveense grift 1991-'95.

4. gegevens woningen Hulp in lijden na het bombardement 28 januari 1945.

5. Gegevens afbraak Ramhorst.

6. Specificatie van 22 beelden die in Meppel zijn geplaatst.

7. Nieuwe aula begraafplaats, bestek en tekeningen crematorium, 1961- 1972.

8. Schetsen uit het oude Meppel, compleet in kopie. 1977- '79.

8. tekens in panden ten opzichte van Amsterdams peil.

9. Scheldnamen Meppeler personen.

10. Schetsen uit het oude Meppel door R. J. Bloksma.1977-'79.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 2
Titel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; voornamelijk betreffende zijn boek 'Breken en bouwen', M 61.

Annotatie:
1. Serie van 24 kleine foto's gemaakt op 20-3-1953.

2. Plattegrond gedeelte binnenstad waarop de afgebroken opstallen bij de foto's.

3 Tekening omgeving Grote Oever met afgebroken panden in kleur.

4. Specificaties van de foto's gemaakt in het gemeentearchief 1992-'95.

5. Specificatie van de door de Gemeente gekochte en afgebroken panden.

6. Specificatie van de afgebroken opstallen in de periode 1948-'83

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 1
Titel
Print deze titel
Archief Roelof ter Heide, ordner met artikelen en kopieën..

Annotatie:
1. Fotoarchief.

2. Sanering Binnenstad / Kraton / Grote Oever / Kerkplein.

3. Tabaksfabriek Jacobs; van L. Schut.

4. Uitbreidingsplan.

5. Grenswijzigingen.

6. Industrieterrein Oevers.

7. Pakhuis Houwink Drukkerijmuseum.

8. Parkhoeve. Jeugdherberg

9. Slingenberg.

10. Verschillende kaarten van Meppel.

11. Meppelerdiep.

12. Trappertoer.

13. Meppel en het water.

14. Correcties 'Leven rond de Meppeler toren'.

15. Wonen.1

16. Timmer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 5
Titel
Print deze titel
Archief Roelof ter Heide; ordner met diverse onderwerpen, krantenknipsels en aantekeningen.

Annotatie:
Nrs. 1 en 2 vervallen.

3. Stukje kanaal Prinsengracht.

4. Fietsverbinding naar campus Ezinge, onderwijspark (zie ook onder 9)

5. Gegevens over erven Harm Pol.

6 .TV Meppel omgeving Oude Boazstraat.
7.. Over Jo v.d.Vegt.

8.. Doorbraak Brouwersstraat Kromme Elleboog-

9. Rapport over de Hoeven op Ezinge (zie ook 4) foto's.
10. Ontbreekt

11.Hans Nieuwenhuis Den Haag over Werkhorst en Hesselingen.
12. Markthal.

13. Stukken over Joods bezit, zie ook boek Derksen.

14 . 555 jaar Meppeler toren.

15. Grenspaal 2005; met tek.

16. Reeststouwe 2004.

17. ontbreekt.

18. Sluisbrug.

19. Overzicht bijdragen in OM van R.ter Heide.


20. Aankopen Oosterboer 1972- '73.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 4
Titel
Print deze titel
Archief Thijs Rinsema; ordners, geringde banden en aflegmappen.

Annotatie:
1, OM A-K

2. OM L-Z

3. OM krantenknipsels.

4 a-d Joden

5. J diversen buiten Meppel

6. J. diversen, o.a. Goldsteen

7. J. diversen familie Wolff

8. J/GA Industrie

9. J. Politiemaatregelen en aanmeldingsplicht

10. Maatregelen

11. J/GA Onderwijs.

12. 3 bruggen

13. Wilhelminapark

14-15 Familie Wolff

16-17. Erfgoed

18. Houthandel Zwikker

19. Kunst

20. Meppel en Oranje

21. WO II NSB

22. WO II Diversen

23. Ordner Klaas van Buiten

24. Inventaris van de archieven van de Gemeente Meppel

25. Archief Romke Bloksm; registera < br>
26. Kadastrale kaarten

27. Wilhelminapark; beheersplan

28. Wilhelminapark; geschiedenis

29. Meppel en het water

30. De stad met het lege hart.; maak van dat hart...

31. G.C.Weide. Afscheid van Meppel? De invloed van de Kamer van Koophandel...

32. Correspondence of Jenny Blasbalg Rosendahl with her father Fritz Jakob David Blasbalg... 1937-1941

33. Ingebonden: Register der begraafplaats van de Israelitische Gemeente Meppel. 1856.

34. Stamboom familie Schaap, met originele foto; uitgezocht door A.K.Kobes

35. Verklaringen omtrent personen.

36. Agentschapen Nederlandsche Bank, getypt

37. Aflegmappen met kopieën in doos over: Sinterklaas in Meppel / Geruchtmakende moorden / Speeltuinfederatie Meppel / Meppeler jeugdaktie - Dakajam / Wandelsport in Meppel / Aids / Centrale werkplaats - Reestmond / Christelijk historische unie / Wandelver. 't Meugien

38. Aflegmappen met kopieën in doos over: Geruchtmakende moorden (zie ook vorige nummer) / Reclame rond millennium / Cooperatieve bakkerij De Eendracht / Aids (zie ook vorige nummer) / folders over het millennium.

39. Zwarte map met felicitaties, reclame en artikelen millennium.

40. Map diverse artikelen over de gemeente Meppel.

41. Archiefdoos met mappen.Map met diverse artikelen, o.a. Jaaroverzichten / Koninginnnedag in Hoogeveen 2002 / Ruimtevaart / Koninginnedag 2002 / Map allerlei

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 116
Titel
Print deze titel
ARCHIEFDOOS Het nieuwe archief.

Annotatie:
Geschiedenis, planning en opening.
1. Map Hulsplan en bouwbevrijf Hokse.

2. Map Voorbereiding werkgroep Bibliotheek..

3. Map documentatie ne reactie Jaap Veen.

4. Resultaten van een opgraving aan de Sluisgracht 21/22 door de Archeologische Ver. okt. 2001.

5. Map neerslag besprekingen, e-mails, correspondentie. Aanjaagbudget.

6. De opening 14 maart 2018 door de heer C. Bijl.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 66
Titel
Print deze titel
ARCHIEFDOOS Joh. Dragt geb. 3 november 1910 wonende B. Schuurmanstr. 25 en later Woldstr. 77

Annotatie:
1. Legitimatiebewijs B.V.L.1926 2x (Bijzondere Vrijwillige Landstorm)

2. Officiële Duitse papieren

3. Groene map:Notariële akten 1x d.d. 21-12-1962 en 1x d.d. 8-2-1962; papieren Vestigingswet; inentingsbewijs pokken 1913; Aanvraag afkoopsom invaliditeitswet 1969; papieren Ouderdomswet;

4. Overzicht geschiedenis van regiment Genietroepen en 3 originele beschadigde foto's

5. Oorlogszakboekje; paspoort en 2 Distributie Stamkaarten
en onvermelde papieren;

6. Vragen en antwoorden Wereldoorlog II

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 127
Titel
Print deze titel
Archiefdoos met nota's van de firma Nip in Staphorst, huishoudelijke artikelen. uit de jaren 1920 - 1922 van Meppeler bedrijven

Annotatie:
Geschonken door kleinzoon Nip, Meppel.
Ook; een boekje van de Nederl;.herv. schoolvereeniging U.L.O.school Julianastraat van W.G.van de Hulst Er op of er onder.;3de dr.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 149
Titel
Print deze titel
ASBAKKEN. van Meppeler bedrijven; archiefdoos.

Annotatie:
1. Radiocentrum (glas)

2. Jac.de Wit Pzn 2 x

3. Torenbosch

4. Herenkapsalon Hemme, Zuideinde (glas)

5. Rijwielen & Bromfietsen Lambert Pot

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 100
Titel
Print deze titel
BEDRIJVEN; archiefdoos.. Algemeen N.B. Er zijn ook A dozen met afzonderlijke bedrijven

Annotatie:
1. Mao met koopbrieven.

2. Map tentoonstellingen, o.a. Pluimvee 1926, Paarden 1906.

3. Map met stukken van afzonderlijke bedrijven.

4. Map Timmer, Meppeler motorenfabriek.

5. Kopieën uit de boekhouding van J. Schreur turfhandelaar uit de jaren 1892-'96 en boek in folioformaat.

6. Hoes stukken Cooperatieve bakkerij De Eendracht c. 1930.

7. Boek in folioformaat met recepten van koekjes e.d. bakkerij G Fransen, Hoofdstraat c. 1929.

8. Bedrijfsvergunning tabak van Thalen 4 april 1952. In lijst.

9 Hoes prijslijst van koffie, zuivel e.d. 1966.

10. Blauw map folders gemeente eppel.

11. Hoes met brief uit de oorlog van E. Wolff, pharmaceutische fabriek.

12. Hoes met keurmerken ijkwezen 1820 t/m 1986.

13. Gele map met bedrijfsbladen De banketbakker 1913 en Geillustreerd schildersblad met groot inlegvel, 1912.

14. Blauwe map met krantenartikelen.

15. Tas van Hans en Anneke.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 16 1
Titel
Print deze titel
BEDRIJVEN; drie ordners winkeliersvereniging Hoofdstraat 1986-1990.

Annotatie:
A 16,2 Rekeningen
A 16, 3 Correspondentie ordners met Hoofdstraat archief
A 16, 4 Correspondentie, ledenadm.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 16 2-4<<             1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 2