create
counter
Catalogus: : pagina 1

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:
exact


Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (8 titels)
Lijst    (20 titels)  
Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 1  

                 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel; ordners.

Annotatie:
Doos stond op zolder vanaf 2014.
1. Notulen 1983-1989 ongeveer.

2. Ordner Notulen 1987-1993 ongeveer..

3. Ordner Brieven en coorespondentie c. 1970-'75.

4. Brieven en correspondentie 1987-1990.

5. 23-ringsbandALV, Jaarverslagen en brieven

6. Archiefdoos met mappen Financie)n./Afdelingsvergaderingen./Hoofdbestuur bondsraadstuk./ABOP district Drenthe./Uitgaande stukken dec. 1983./GO Meppel

7. Archiefdoos.FNV MeppelNijeveen./FNV regio./Ledenadministratie./afschriften Raiffeisenbank./losse papieren, brieven.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132
Titel
Print deze titel
AFSCHRIFTEN van notarieele akten betreffende een pand in de Groote Kerkstraat, later Prinsenplein13; 7 stuks. Archiefdoos.

Annotatie:
1. Notaris Van Holthe tot Echten.3-5-1909 van slager Westenberg.

2. Notaris Fockens 29-9-1915. van Goldsteen aan Mulder, wed.Hulsbergen.

3. Notaris Fockens 15-2-1919 van Mulder aan Van Dijk.

4. Notaris Fockens 11-3-1920 Van Van Dijk aan Van der Laan..

5. Notaris Krans 13-5-1933 Van VdLaan aan Nip, wed.vdKerk.

6. Notaris Kornelis 30-3-1962 Van vdKerk-Nip aan J.van Buuren.

7. Notaris Krans 27-9-1963 Van van Buuren aan Engelkes,wed. Meinen.
Afschrift van het kadaster 15-6-2011..


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 105
Titel
Print deze titel
ALBUM in 23-ringsband met opdracht van J.A.M.den Boer, Assen; schrijver P. de Groot.

Annotatie:
Strijd van de architect om het behoud van de grachten vanaf ongeveer 1957 tot ca. 1971.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 53 4
Titel
Print deze titel
ALCIDES; archiefdoos

Annotatie:
1. Groene 23-ringsband; plakboek met knipsels, niet originele foto's, notities. 1984-1986.

2. Groene map met krantenartikelen uit de 'Alcidiaan'

3. Programma's feestavond 25 december z.j. met clublied e.d.

4. Geringde band met veel reclame uit 1932. 25-jarig bestaan Kopie?

5. De Alcideaan: maandelijks orgaan van de Sportvereniging Alcides; 32e jrg., nr. 9 (november 1972)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 70
Titel
Print deze titel
ALGEMEEN ziekenfonds; gegevens 1916-1917. Boek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 14 2
Titel
Print deze titel
ALGEMENE Nederlandse Grafische Bond van 1849 - 1983; notulenboeken. In 1945 ontstaan door fusie met de ANTB en andere bonden, zoals die van chemografen en lithografen; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18-3-'48 tot 1961

2. 8-8-'61 tot 15-2-'78

3 23-2-'78 tot 26-4-'79

Nr 1. bevat een oprichtingsverklaring van de afd. Meppel van de Alg. Ned. Typografenbond.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 39
Titel
Print deze titel
APOTHEEK van der Weerd, Grote Kerkstraat 4; archiefdoos.

Annotatie:
Vader en zoon van der Weerd waren mede-eigenaar van Reese en Beintema, 1911-

1. Schuldenboek. NB. Niet in te zien. (mensen die de recepten niet betaalden werden doorverwezen naar de Sociale dienst

2. Verschillende kaarten en enveloppen uit 1944-'45.

3. Drie briefkaarten Eerste snelpostvlucht, november 1933 per Panderpostjager

4. Stageverslag van Nies de Jong (mevrouw van der Weerd) uit 1935-'36 kinderverzorging.

5. Mapje gescande originele foto's.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 134
Titel
Print deze titel
ARCHIEF F..R. GERSSEN; Pabo archiefdoos.

Annotatie:
1. Snelhechter Shipshow; voorbereidingen deelname Pabo Meppel; folders, kopie├źn, tekeningen.

2. Snelhechter Shipshow 2.. Persberichten, fotowedstrijd., programmaboekje.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 113
Titel
Print deze titel
ARCHIEF KRATON; archiefdoos.

Annotatie:
1. Stempel buurtvereniging

2. Notulenschrift 1945-'55

3. Notulenschrift 1955-'65

4. Notulenschrift 1966-'80

5. Blauwe 17- ringband met jaaroverzichten / notulen vanaf 1945

6. Bruine 17-ringsband notulen 1980-' 89

7. rode ordner notulen 1989-2012

8. grijze ordner jaarverslagen vanf 1999-2011

9. Hoes met jubileumboekje 1936-1986

10. Schoolschrift met Statuten en huish.regl.

11. Schoolschrift in hoes Jaaroverzichten op rijm 1961-'65 en 1972-1980

12. Poster Kraton c.1925.

13. Presentatie woonkwaliteitsonderzoek VAC 2008.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 58 1
Titel
Print deze titel
ARCHIEF KRATON; ordner.

Annotatie:
Ordner met
- Jaarverslagen 2011 en 1995

- Uitnodigingen

- Feestlied 1986

- Ledenlijsten 1915-1945

- Originele foto's Kraton 50 jaar

- Plattegrond - Correspondentie

- Activiteiten

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 58 2
Titel
Print deze titel
ARCHIEF KRATON; ordner.

Annotatie:
Inhoud:
- Programma's van feest- en toneelavonden 1971-2001.
- Infobladernn 1986- c. 2000 (onvolledig)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 58 3
Titel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; archiefdoos.

Annotatie:
1. Plaquette dag van het verzet 1945-1985.

2. Specificatie tekeningen van de 5 kokers in lade 7 van de brede ladekast.

3. Toespraak/uitleg vaartocht met de Jan Plezier Open dag waterrecreatie. Jrtl? en ontraceerdbare aantn.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 6                 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 242 titels gevonden, op 21 pagina's.    Dit is pagina 1